Quiz Galwegen (basis)

Dutch
Items:5
Attempts allowed:Unlimited
Available:Always
Pass rate:70 %
Backwards navigation:Allowed
Hepar
Ductus biliaris
Ductus cysticus
Ductus hepaticus communis
Ductus pancreaticus
Papilla duodeni major
Netherlands, Leiden – Leiden University Medical Center, Leiden University
Deze quiz gaat over de lever en de galwegen. Aan bod komen: ductus choledochus, ductus cysticus, ductus hepaticus communis, ductus pancreaticus, papilla duodeni major (papil van Vater).
Agree
  • Status: to be reviewed