Quiz hart (gemengde onderwerpen) 2

Dutch
Items:12
Attempts allowed:Unlimited
Available:Always
Pass rate:70 %
Backwards navigation:Allowed
Cor
Auricula atrii
Apex cordis
Valva tricuspidalis
Valva mitralis
Valva aortae
Valva trunci pulmonalis
Ramus interventricularis anterior (Arteria coronaria sinistra)
Netherlands, Leiden – Leiden University Medical Center, Leiden University
Een quiz met 12, deels willekeurig getrokken, vragen omtrent de anatomie van het hart. Aan bod komen: ventrikels, atria, sinussen, sulci, crista, ostia, apex van het hart, semilunaire, atrioventriculaire, mitralis, tricuspidalis klep, coronair arteriën; ramus marginalis, ramus circumflexus, posterior descending artery, left anterior descending artery, arteria coronaria sinistra en dextra, papillairspieren.
Agree
  • Status: to be reviewed