Evaluatierapporten project AnatomyTOOL

Evaluatierapporten Project AnatomyTOOL

Het platform AnatomyTOOL werd ontwikkeld eind 2015, 2016 en 2017 met een subsidie van het MInisterie van OCW in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015.
In het kader van het project diende evaluatie plaats te vinden.

Onderstaand vindt u de geproduceerde evaluatierapporten:
 

Dit rapport beschrijft de resultaten van verschillende feedbacksessies en enquetes die werden uitgevoerd, onder docenten en studenten, nationaal en internationaal, waarbij gevraagd werd naar ervaren knelpunten in online anatomie onderwijs. Het beschrijft in hoeverre de door AnatomyTOOL geboden oplossingen daarvoor een oplossing zouden kunnen zijn.
Dit rapport beschrijft het effect van AnatomyTOOL op de toegankelijkheid van online anatomie onderwijsmaterialen.
Dit rapport beschrijft de mogelijkheden die AnatomyTOOL biedt om de doelmatigheid van anatomie onderwijs te verhogen - een doelstelling van de subsidieregeling waarmee AnatomyTOOL ontwikkeld werd.
Een grote uitdaging rondom een platform voor Open Educational Resources (OER) is te zorgen dat het ook na de projectperiode 'levend' blijft. Hieraan is in het TOOL project veel aandacht besteed. Dit rapport beschrijft welke activiteiten hiervoor ondernomen zijn, wat er bereikt is en welke lessen geleerd zijn.
nid: 57033
Additional formats:
None available
Description:
Het platform AnatomyTOOL werd ontwikkeld eind 2015, 2016 en 2017 met een subsidie van het MInisterie van OCW in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015. In het kader van het project diende evaluatie plaats te vinden. Hier vindt u de geproduceerde evaluatierapporten.
Anatomical structures in item:
None (Anatomical structure not applicable)
Uploaded by: lumcanatomy Netherlands, Leiden – Leiden University Medical Center, Leiden University
Requirements for usage
You are free to use this item if you follow the requirements of the license: View license

If you use this item you should credit it as follows:

  • For usage in print - copy and paste the line below:
  • "Evaluatierapporten project AnatomyTOOL" at AnatomyTOOL.org by , license: Creative Commons Attribution
  • For digital usage (e.g. in PowerPoint, Impress, Word, Writer) - copy and paste the line below (optionally add the license icon):
1327 reads
Evaluatierapporten project AnatomyTOOL
Uploaded by: lumcanatomy
Institution: Netherlands, Leiden – Leiden University Medical Center, Leiden University
Evaluatierapporten Project AnatomyTOOL ...
Review
  • Status: to be reviewed
Het platform AnatomyTOOL werd ontwikkeld eind 2015, 2016 en 2017 met een subsidie van het MInisterie van OCW in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015. In het kader van het project diende evaluatie plaats te vinden. Hier vindt u de geproduceerde evaluatierapporten.
User comments
Language
EN
Educational level
+ + +
User comments

Comments

Anatomical structures in item
None (Anatomical structure not applicable)
Topics
Information