Lesson completed.

You got 10 of 20 possible points.
Your score was: 50 %

U heeft minder dan 70% goed. Het is zinnig de stof nog eens goed te bestuderen, vooral de vragen die u fout had.

Question Results

Score 0 of 10

Question:

Urinewegen 2 NL

Response:

Op de foto worden met twee pijlen twee buisvormige structuren aangewezen, die ventraal van een spier verlopen. (NB: in dit plastinaat is deze structuur naar de laterale zijkant van deze spier afgeschoven geraakt). Welke buisvormige structuren betreft het en welke spier? NB: de dubbele aanwezigheid aan één kant van deze structuur betreft een variant. Normaliter is aan elke kant van het lichaam slechts één exemplaar van deze structuur aanwezig.

AnswersYour AnswerCorrect
Buisvormige structuur = v. gonadalis, spier= m. quadratus lumborum
Buisvormige structuur = v. gonadalis, spier= m. psoas major
Buisvormige structuur = ureter, spier= m. quadratus lumborum
Buisvormige structuur = ureter, spier= m. psoas major
Score 10 of 10

Question:

Urinewegen 1 NL

Response:

In de dwarsdoorsnede worden met twee pijlen gepaarde holle gespierde organen aangewezen, die ventraal van een spier verlopen. Welke holle structuren betreft het en welke spier?

AnswersYour AnswerCorrect
Holle structuur = ureter, spier= m. quadratus lumborum
Holle structuur = v. gonadalis, spier= m. psoas major
Holle structuur = v. gonadalis, spier= m. quadratus lumborum
Holle structuur = ureter, spier= m. psoas major