Lesson completed.

You got 20 of 30 possible points.
Your score was: 67 %

U heeft minder dan 70% goed. Het is zinnig de stof nog eens goed te bestuderen, vooral de vragen die u fout had.

Question Results

Score 0 of 0

Question:

Bekkenbodem 11 perineum samenvatting

Response:

Kies de juiste opmerkingen over het perineum.

AnswersYour AnswerCorrect
Het perineum in klinische zin is het huidgebied tussen scrotum en anus, of bij de vrouw tussen vagina en anus.
Het perineum in klinische zin is de nerveuze plexus tussen scrotum en anus, of bij de vrouw tussen vagina en anus.

AnswersYour AnswerCorrect
Het perineum in anatomische zin is grofweg het gebied tussen de huid en de bekkenbodemspieren.
Het perineum in anatomische zin is grofweg het gebied tussen het ligamentum latum en de bekkenbodemspieren.

AnswersYour AnswerCorrect
Het anatomische perineum bevat de anus, de fossae ischioanalis, een deel van de urethra, spieren (m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus, m. transversus perinei superficialis), slijmklieren, en bij de vrouw de clitoris, de labia majora, en mons pubis en bij de man de wortel van de penis.
Het anatomische perineum bevat een deel van het rectum, de urethra, en bij de vrouw de vagina en bij de man de prostaat.

AnswersYour AnswerCorrect
De huid van het (anatomische) perineum beslaat een ruitvormig gebied tussen symphyse en mons pubis (anterieur), de tuber ischiadici (lateraal) en de huid over het onderste deel van het sacrum en coccyx (posterieur).
De huid van het (anatomische) perineum beslaat een ovaalvormig gebied rondom de vulva respectievelijk de basis van het scrotum (anterieur), de mm. bulbospongiosus (lateraal) en de anus (posterieur).
Score 10 of 10

Question:

Perineum huidregio

Response:

Welke vorm geeft het huidgebied van het (anatomisch gedefinieerde) perineum aan?

AnswersYour AnswerCorrect
De rode cirkel 'C'
De grijze ruit 'A'
De blauwe ovaal 'B'
Score 0 of 0

Question:

Bekkenbodem 01 perineum vrouw klinisch
Score 0 of 10

Question:

Bekkenbodem 04 perineum vrouw anatomisch

Response:

De spieren van de bekkenbodem zijn hier als één geheel weergegeven, maar in werkelijkheid bestaat de bekkenbodem uit verschillende spieren. Welk van deze spieren behoort tot de spieren van de bekkenbodem (diafragma pelvis)?

AnswersYour AnswerCorrect
Musculus levator ani
Musculus obturatorius internus
Musculus coccygeus
Musculus transversus perinei superficialis

In welk deel van het lichaam bevindt zich de fossa ischioanalis?

AnswersYour AnswerCorrect
Perineum
Peritoneum
Regio perianalis

Even checken of je het goed volgt. Wat vult de fossa ischioanalis voornamelijk?

AnswersYour AnswerCorrect
Bindweefsel
Vet

Form reflects function. Anatomie hangt samen met de functie. Wat noemt de uitlegger als functie van het weefsel in de fossae ischioanales?

AnswersYour AnswerCorrect
Ruimte geven voor expansie van het anale kanaal bij defecatie.
Steun geven aan de bekkenbodemspieren.

De m. obturatorius internus hecht zich aan de ene kant aan het os pubis en aan de andere kant aan het femur. Selecteer vier functies van de musculus obturatorius internus.

AnswersYour AnswerCorrect
Abductie van het heupgewricht
Adductie van het heupgewricht
Externe rotatie van het heupgewricht
Extensie van het heupgewricht
Flexie van het heupgewricht.
Stabilisatie van de femurkop in het acetabulum

Er is nu besproken door welke structuren de fossa ischioanalis aan de achter-, onder-, boven- en zijkant worden begrensd. Maar waardoor wordt de fossa ischioanalis aan de voorkant (anterior) begrensd?

AnswersYour AnswerCorrect
Het os pubis
Het ligamentum inguinale.
Het ligamentum latum.
Score 10 of 10

Question:

Bekkenbodem 09 perineum

Response:

Op de afbeelding is in paars de fossa ischioanalis afgebeeld. Deze vult een groot deel van het perineum op. Maar er zijn twee verschillende interpretaties van de term 'perineum': het klinische perineum en het anatomische perineum. Welke wordt hier bedoeld?

AnswersYour AnswerCorrect
Het 'anatomische perineum'
Het 'klinische perineum'